دو لطیفه در باب شناخت مکتب شیرازیسم: 

یه شیرازی فلج میشه تا یه هفته نمی‌فهمه فلج شده! 

دو تا شیرازی بانک می‌زنن، یکیشون میگه بیا پولارو بشماریم، اون یکی میگه ول کن عامو، فردا تو رادیو اعلام می‌کنه!